Printed from Deadsea-chabad.com

Tefillin layers

Tefillin layers

 Email

בשנת תשכ"ז ( 1967) יצא הרבי מליובאוויטש ב"מבצע תפילין". משמעות המבצע היא יציאה לרחוב ובקשה מיהודים להניח תפילין ברחובה של עיר. היה זה המבצע הראשון של הרבי שהוציא את היהדות מרשות היחיד לרשות הרבים באופן “גאון יעקב”.

מבצע זה מתקיים מאז ועד עצם היום הזה בקנה מידה עולמי בכל ארצות תבל. במשך השנים זכו מיליוני יהודים להניח תפילין ולצאת מגדר ‘קרקפתא’, כאשר אלפים מהם חזרו לדרך אבות וחיים של יהדות וחסידות.

בית חב"ד ים המלח מפעיל שני דוכני תפילין אחד במרכז הקניות פטרא והשני בקניון עין התכלת .דוכנים אלו מאויישים מידי יום ע"י דייל המזמין את העוברים ושבים להתכבד במצוות תפילין לזכותם ולזכות חיילי צה"ל ועם ישראל.

 

הרב סיני ג'וליאן

דייל תפילין סיני

 

 הרב זלמן ערנטרי

דייל תפילין זלמן

 Email
Bar/bat mitzvah at masada

Bar/bat mitzvah at masada

 
Glatt kosher restaurant

Glatt kosher restaurant

 
Separate beach

Separate beach

 
Mikvah

Mikvah

 
Minyan

Minyan

 
Tourist Info

Tourist Info

 

 בנר מסביב.jpg

פירסומת

 habad-baner2.jpg

 baner rom.gif