english

Heye Shutaf.jpg         

 

בית חב"ד אזור ים המלח כמו שאר בתי חב"ד ברחבי העולם, הוקמו ביוזמתו ובעידודו של הרבי מליובאוויטש, על-מנת להגיע לכל יהודי במאור פנים עם מסר חם ואוהב של עזרה גשמית ורוחנית כאחד, ולחיזוק אחדותו של עם ישראל.
פעילות בית חב"ד מסייעת לעשרות אלפי יהודים המגיעים לים המלח. ביניהם מטיילים, אנשי עסקים או יהודים שים המלח מהווה בשבילם מקום בריאות ,התרעננות ואגירת כוחות הן במובן הפיזי והן במובן הרוחני.
הסיוע של בתי חב"ד כולל כל ענין גשמי או רוחני המתבקש במהלך הנופש.
פעילות בית חב"ד ים המלח אינה ממומנת על ידי גוף רשמי או ממשלתי אלא באופן עצמאי לחלוטין על ידי גיוס תרומות.
תרומתך תסייע לנו להמשיך בעבודת קודש זו. 
תרום היום בשמך ובשם יקיריך והפוך לשותף לפעילות חב"ד באזור ים המלח!

 בחר באפשרות המתאימה לך.

 1. כרטיס אשראי הקש כאן:      
 2. בדואר: שלח תרומה לבית חב"ד חוף ים המלח ת"ד 8
 3. 96 ערד 89107 .
 4. הפקדה בנקאית : עבור בנק המזרחי סניף 489 מספר חשבון 298780 ערד.
 5. קופת צדקה: החזק בביתך או בבית העסק קופת צדקה של בית חב"ד. לקבלת קופה פנה לבית חב"ד. בהתמלא הקופה  פנה אלינו בטלפון
  077-8855781או 054-7770-695 ונציג יגיע אליך.
 6. תרום מזמנך:
  תרום מזמנך ומניסיונך להתפתחות והתרחבות פעילות בית חב"ד ים המלח.

  chabad of dead sea  -bank mizrachi
  ibm:il26 0204 8900 0000 0298 780 
  swift: mizbilit  

 

אני מעוניין להרים תרומה בסך של:   *  
 

אפשרויות
לעילוי נשמת
הרם תרומה לעילוי נשמת בן משפחה או ידיד שהלכו לעולמם.
 לזכות
 כבד את ידידך בתרומה לזכותו או לרגל אירוע במשפחה
לרפואה שלמה 
הרם תרומה להחלמה מהירה של חבר או בן משפחה באם אפשרי אנא ציין את שם פרטי ושם האמא.

פרטים:

* שדה סימון חובה

תואר*
שם פרטי*
שם משפחה*
כתובת*
כתובת נוספת
עיר*
מדינה
מיקוד*
ארץ
טלפון
    זוהי הכתובת של ביתי  מקום עבודתי

סוג הכרטיס*
מספר הכרטיס*
תוקף הכרטיס*
קוד ביטחון            מספר תשלומים

פרטים למשלוח קבלה
כתובת דואר אלקטרוני
אמת  את כתובת הדוא"ל
אנא שלחו לי את הקבלה לכתובת הדוא"ל.
 אנא שלחו לי את הקבלה לכתובת שציינתי למעלה. 
 
אנא צרו עמי קשר לאפשרויות תרומה נוספות

אנא חייבו את הכרטיס אשראי שלי בסכום הנ"ל במשך 12 החודשים הקרובים

 

 

לחצו בבקשה על הכפתור "שלח" פעם אחת בלבד
והמתינו לקבלת אישור.