חוף הניפרד עין בוקק ים המלח.jpg 

The segregated public beach is located between the Leonardo Club and Herod"s hotels.

There are:

  • Male and female beaches operating simultaneously
  • A life guard
  • Showers
  • Free entry

 חוף הניפרד עין בוקק.jpg