מכתב תודה מרשות הטבע והגנים.pdf

 

מכתב תודה מתכון אורט

 

 

מכתב תודה מראש מועצת תמר