בשנת תשכ"ז ( 1967) יצא הרבי מליובאוויטש ב"מבצע תפילין". משמעות המבצע היא יציאה לרחוב ובקשה מיהודים להניח תפילין ברחובה של עיר. היה זה המבצע הראשון של הרבי שהוציא את היהדות מרשות היחיד לרשות הרבים באופן “גאון יעקב”.

מבצע זה מתקיים מאז ועד עצם היום הזה בקנה מידה עולמי בכל ארצות תבל. במשך השנים זכו מיליוני יהודים להניח תפילין ולצאת מגדר ‘קרקפתא’, כאשר אלפים מהם חזרו לדרך אבות וחיים של יהדות וחסידות.

בית חב"ד ים המלח מפעיל שני דוכני תפילין אחד במרכז הקניות פטרא והשני בקניון עין התכלת .דוכנים אלו מאויישים מידי יום ע"י דייל המזמין את העוברים ושבים להתכבד במצוות תפילין לזכותם ולזכות חיילי צה"ל ועם ישראל.

 

הרב סיני ג'וליאן

דייל תפילין סיני

 

 הרב זלמן ערנטרי

דייל תפילין זלמן