באתר המצ"ב ניתן לקבל פרטים על מלונות עין בוקק - ים המלח 

הקש כאן :  "מלונות בים המלח".